Stuping er en fantastisk idrett, og det ligger svært mye trening i å bli en god utøver. Bærum stupklubb har flere av Norges aller beste stupere, og vi har også trenere som har en unik kunnskap om sporten.

Vi mener at våre sponsorer skal oppleve hva stuping dreier seg om, og den største verdien ligger i samlinger hvor din bedrift utfordere ansatte, og tar de med ut av komfort sonen. 

Vi har tidligere hatt gjennomføringer for bedrifter, hvor vi har fått svært gode tilbakemeldinger på samlingene. 

Våre utøvere vil bære deres merkevare med stolthet, men vi har forskjellige nivåer på sponsingen hvor branding av deres bedrift ikke trenger å være en del av pakken.

Eventuelle sponsor inntekter vil bli øremerket nye utøverantrekk til våre stuperere.

Se link til vår sponsorpresentasjon og ta kontakt dersom dere ser verdien av vårt tilbud.