Retningslinjer for stevner/turer

Før stevnet/treningsleir (oppdatert 01.11.13):

 1. Hovedtrener i samsvar med de andre trenerne bestemmer hvem som kan delta på ulike stevner.
 2. Etter dette utnevner hovedtrener 2-3 foreldre som ansvarlige for turen. Dette ansvaret rulleres det på.
 3. De ansvarlige foreldrene får informasjonen de trenger fra hovedtrener og organiserer kjørelister.
 4. De ansvarlige får en liste over deltakere + foreldre og kan fordele arbeidsoppgaver ut i fra dette. F.eks. innkjøp av frokost og lunsj, frukt, etc.
 5. Alle foreldre skal ha en oppdatert kontaktliste tilgjengelig med telefonnummer til begge foreldrene
 6. De ansvarlige er de som skal kontaktes dersom en stuper må bytte bil o.l. eller andre endringer i forhold til reisen.
 7. Foreldre som melder på stuperen/stuperne sine på stevner og ikke kan være med på turen selv må selv ordne med hvem som har ansvaret for de stuperen/stuperne før vi reiser.
 8. Viktig at foreldre avtaler henting av stupere enten ved å ringe de ansvarlige eller den stuperen sitter på med.
 9. Alle foreldre bor på samme plass som stuperne. Dersom en ikke kan bo i gymsal så finnes det ofte ulike smårom en kan bo i på samme sted. Unntak er eks. ryggproblemer.
 10. Hvis vi bor på skole/huset i Hamar blir stuperne tildelt ulike arbeidsoppgaver, eks. rydding, lage mat, sosialt, etc. Lages av hovedtrener.
 11. Nedre grense for å reise alene er 10 år. Unntak kan gjøres dersom mulig.