NSF’s ferdighetsmerker

Ferdighetsmerker i stup fra Norges Svømmeforbund
Gjeldene regler for ferdighetsmerker pr 21/06/2004:1 Generell beskrivelse
1.1 Ferdighetsmerkene baserer seg på Tripp-trapp systemet. Reglene for utførsel av stupene og konkurranseavviklingen er beskrevet i reglene for Tripp-trapp.
1.2 Ferdighetsmerkene består av 4 merker.
1.2.1 Valørene for merkene er: Jern, Bronse, Sølv og Gull
1.3 Høyder
1.3.1 Sølv- og Gullmerke kan tas på både 1 meter, 3 meter og tårn.
1.4 Kravene er like for Gutter og Jenter2 Dømming
2.1 Merkeneprøvene bør tas i forbindelse med Tripp-trapp konkurranser og bør dømmes av 5 dommere
2.2 Utførsel
2.2.1 Merkene (jern-gull) må tas på stupkonkurranser eller merketagningsdager. Her må det være et dommerpanel på 3-5 dommerne som er minimum kretsdommere.3 Godkjenning og bestilling
3.1 Merkene bestilles på NSF-kontoret
3.2 Ved bestilling av stupmerker må merkekravene dokumenteres av en av stupdommer eller oppnevnt dommer.4 Krav

NAVN: MERKE / DIPLOM: KLASSE: SVIKT TÅRN
1 M 3 M
Jern Merke Kl. E 80 p 75 p
Bronse Merke Kl. D 115 p 85 p
Sølv Merke Kl. C 140 p 140 P 140 p
Gull Merke Kl. B 220 p 240 p 200 p

 

Jern     Bronse

2450052037   Stupmerke jern 2450052038   Stupmerke bronse

Sølv        Gull

2450052039   Stupmerke sølv   2450052040   Stupmerke gull