Kriterier for best innsats og best framgang

Innsatspokal
Vi har en egen innsatspokal i Bærum stupklubb. Denne pokalen skal deles ut hvert år. Den stuperen som tildeles denne premien er hun/han som har vist best innsats på trening i det foregående året. Alle stuperne i Bærum har sjansen til å bli valgt ut til denne premien, det er trenerne som bestemmer hvem som skal få pokalen.

 • Kriterier for å kunne få pokalen «Best innsats»
  1. Du må høre på det trenerne sier og følge med når instruksjoner blir gitt
  2. Du må være villig til å prøve på de øvelsene trenerne sier at du skal gjøre
  3. Du må oppføre deg på treningene; dette betyr at du ikke tuller for mye på trening, oppfører deg bra i garderobene, ikke mobber eller plager andre
  4. Du må komme presist på trening(ene) hver uke

Best Framgang
Vi skal innføre en egen «Best framgang» pokal i Bærum stupklubb. Denne pokalen skal deles ut hvert år. Den stuperen som tildeles denne premien er hun/han som har vist best framgang på trening i det foregående året. Alle stuperne i Bærum har sjansen til å bli valgt ut til denne premien, det er trenerne som bestemmer hvem som skal få pokalen.

 • Kriterier for å kunne få pokalen «Best Framgang»
  1. Du har lært deg nok stup til å stille i en konkurranse
  2. Du har vist god framgang på de stupene du allerede kan
  3. Du har lært deg flere nye stup