Resultater nivåstigen

2011

Oktober:

September: Godkjente nivåer september 2011

Mai-juni: Godkjente nivåer mai og juni

Januar – april: godkjente nivåer januar til april 2011

2010
Høstesemesteret 2010 godkjent nivå 1 og 2