Nivåstigen

Nivåstigen til Bærum stupklubb er laget for å sikre at alle stuperne gjennomgår den samme basis treningen og opparbeider seg de samme grunnleggende stupeferdighetene.
Det er en felles stige, en utviklingsstige hvor nivå 1 bygger på til nivå 2, etc., og dette vil føre til at stuperne merker at de mestrer både hoppene og stupene bedre på treninger og i konkurranser.

Nivåstigen: nivåstigen bærum stupklubb

En av årsakene til dette er at når en stuper mestrer basis ferdighetene innen stup så vil hun/han ha større muligheter for å mestre nye og vanskeligere stup senere.

Stup er en krevende idrett, man trenger utholdenhet, styrke, koordinasjon, balanse, smidighet og psykisk styrke. Alle disse ferdighetene blir testet og utfordret på treningene, men det er også viktig at stuperne selv er bevisste sin egen trening og utvikling. Nivåstigen skal ikke brukes for å se på alle de stupene eller hoppene du ikke klarer å gjøre i dag. Det er en stige som er ment for at alle skal klatre oppover og helst helt opp til nivå 5, men dette er individuelt. Noen kan allerede alt på nivå 1, noen kan enkelte stup som finnes på nivå 4. Poenget med stigen er at alle skal starte på nivå 1 og for å få nivå 1 godkjent finnes det noen kriterier. Bl.a. så må man være stram i kroppen, ha samla bein og strake vrister.

Gjennomføringen på trening
Vi skal ha nivåkonkurranser ca. hver 4 uke, 1 gang i måneden. Her er det opp til stuperen selv å velge om hun/han vil delta, men en trenger ikke å prøve på alle stupene eller hoppene på hvert nivå, en kan få godkjent litt av nivået og så prøve videre neste gang. Alle får to sjanser til å klare stupet/hoppet, og kan prøve om igjen i neste nivåkonkurranse. Dette skal ikke være en konkurranse om hvem som er på det høyeste nivået, det er en personlig nivåstige som stuperen selv følger i sitt tempo, men hvor trenerne også er med på å motivere utøveren der det er nødvendig.