Dugnad/sponsing

Sponsing

Alle idéer og bidrag om støtte, reklame, sponsing eller dugnader er velkommen og kan rettes til noen i styret. Send mail til Geir Prestbakmo: post@implantscan.no

Direkte økonomisk støtte
kan settes inn på Bærum Stupklubb sin konto: 1600.40.97525. Man kan også melde seg inn i klubben som støttemedlem. 100.- eller mer kan da settes inn på klubbens konto.

Norsk Tipping/Grasrotandelen
En annen måte å støtte klubben på er å velge Bærum Stupklubb som Grasrotmottaker når man tipper.
Send SMS:GRASROTANDELEN 879 501 792 til 2020. Tjenesten er gratis.

Grasrotandelen trådde i kraft 1.mars og spillekortet er selve nøkkelen til Grasrotandelen.
Når du har funnet frem til den du ønsker å støtte, blir ditt valg registrert på deg som spiller. 5 % av overskuddet kan man skjenke uten at det påvirker spillerinnsatsen eller vinsten. Det vil si at dersom du spiller Lotto for hundre kroner, går fem kroner til din grasrotmottaker. Eksempel: Spiller du for 100 kroner per uke i et år, blir det 5 kroner på Bærum stupklubb hver gang i 52 uker, som til sammen blir 260 kroner til BS.

Slik velger du Bærum stupklubb:
Du kan finne mottakeren av din grasrotandel ved å søke fram foreningen – og det finnes flere måter å gjøre det på:

1. Du kan gjøre det direkte i tippedisken hos kommisjonæren, på Internett, på mobilen og på spillterminalen. Søk opp Bærum stupklubb og aktiver som mottaker av din grasrotandel.
2. Dersom du vet organisasjonsnummeret til Bærum stupklubb som er: 879 501 792 kan du oppgi det hos kommisjonæren, eller taste det inn, dersom du bruker noen av de elektroniske spillkanalene.
3. Send SMS til 2020. Skriv: GRASROTANDELEN 879 501 792. (Dette er gratis!)
4. Du kan også søke fram klubben i ditt hjerte på grasrotandelen.no.
Mer info finner du på: www.grasrotandelen.no

På forhånd takk for støtten!