Timelister og betaling til lønnede trenere:

Print ut utfyllet timeliste og send til vår regnskapsfører:

tone.maren.sakshaug@no.ey.com

Timeliste

Betaling:
Trenere under 18 år får:

85.-/t. (mandag, tirsdag, onsdag og torsdag)
100.-/t. (fredag, lørdag og søndag).
Alle trenere får likt betalt uansett alder og ansinitet, det er hvilken ukedag som avgjør.