Fakta om stup

Generelt
Stup har vært en OL-gren siden OL i St Louis i 1904. Norge har hatt stupere med både i OL, VM og EM. For tiden har vi tre menn som prøver å kvalifisere seg til EM i mars 2011.

I stup kan man stupe fra 1m, 3m og tårn (=5m, 7,5m og 10m). Stupene deles inn i 6 ulike stupgrupper med forskjellige tall. 100 gruppen=forlengs, 200 gruppen=baklengs, 300 gruppen=reversert, 400 gruppen=innover, 5000=skrustup og 600=håndstående. I tillegg deles hvert stup inn i ulike posisjoner, det vil si i A=strak, B=knekk, C=kroppert og D=valgfri. Den siste brukes kun i skrustup. Alle stupene har ulike vanskelighetsgrader som er bestemt av det internasjonale forbundet for alle svømmeidrettene, Fina.
I konkurranser blir stuperne bedømt av 5 dommere. Disse gir poeng fra 0-10 etter bestemte regler og skjønn. Stuperne gjør antall stup etter hvilken aldersgruppe de tilhører.
Gruppe C=12-13 år, Gruppe B=14-15 år, Gruppe A=16-18 år og over der er de Seniorer. For å finne ut poengsummen på et stup så strykes høyeste og laveste dommerkarakter, så summeres de tre gjenværende. Deretter ganger man summen med vanskelighetsgraden = totalsummen for stupet.

Tripp Trapp = Den norske rekruttkonkurransen i stup
Tripp Trapp er den nasjonale rekruttkonkurransen i Norge. Alle klubbene i Norge har mulighet til å delta i disse konkurransene og det er også her våre stupere i alle aldre kan delta. Alle stupere må stille i sin aldersklasse eller over hvis de er over 10 år! Konkurransereglene ligger her på nettsiden vår, men den viktigste informasjonen kommer her med forslag til ulike stup som kan gjøres i de ulike klassene og høydene. Helt nederst er det en kort forklaring til nummerne til stupene/hoppene;

 • Alle under 10 år stiller i klasse F – oppvisningsklassen. Disse skal gjøre 3 stup eller hopp, de kan velge hvilken høyde de vil stupe fra, 1m, 3m eller 5m, og de kan gjøre samme stup eller hopp flere ganger. Stuperne under 10 år blir premiert likt på grunn av barneidrettsbestemmelsene i Norge.
 • 10 år – klasse E.
  Svikt (1m eller 3m eller kombinasjon): Jenter må gjøre 2+3 = 5 stup, gutter må gjøre 2+4=6 stup. Begge må gjøre forlengs og baklengs hopp i kroppert eller knekk. Eks, på hvilke stup de kan gjøre; sittestup (010), fallstup (010), baklengs fallstup (020), hopp med halvskru forlengs (5101A) baklengs (5201A), forlengs stup i kroppering (101C), salto (102C), etc.
  Tårn (5m eller 3m): Jenter må gjøre 2+2 = 4 stup, gutter må gjøre 2+3=5 stup. Begge må gjøre forlengs hopp (valgfri posisjon) og baklengs hopp (valgfri posisjon). Eks, på stup de kan gjøre; sittestup (010), fallstup (010), forlengs stup i kroppering (101C), baklengs fallstup (020), forlengs fallstup strak (010A), hopp med halvskru (5101A), etc.
 • 11 år – klasse D
  Svikt (1m eller 3m eller kombinasjon): Jenter må gjøre 3+2 = 5 stup, gutter må gjøre 3+3=6 stup. Eks, på hvilke stup/hopp de kan gjøre; 100A og 200A (valgfri posisjon), fallstup (010) = de tre første stupene/hoppene. De 2/3 neste eks, baklengs fallstup (020A), 5101A og 5201A, 101C, salto(102C), 401C, etc.
  Tårn (5m): Jenter må gjøre 2+2 = 4 stup, gutter må gjøre 2+3=5 stup. Begge må gjøre 101C og 401C. så kan de velge 2/3 stup/hopp, eks, 100A, 200A, fallstup (010).
 • 12-13 år – klasse C
  Svikt (1m eller 3m): Jenter må gjøre 5+2 = 7 stup, gutter må gjøre 5+3=8 stup. Alle kan ha med 100, 200 (valgfri posisjon), fallstup (010), baklengs fallstup (020), 5101A, 5201A. Eks, på andre stup; 101C, 401C, 201C, 301C, 102C, 103C, 202C, 302C, etc.
  Tårn (5m): Jenter må gjøre 4+2 = 6 stup, gutter må gjøre 4+3=7 stup. Alle kan ha med 100, 200 (valgfri posisjon), fallstup (010), baklengs fallstup (020), 5101A, 5201A. Eks, på andre stup; 101C, 401C, 201C, 301C, 102C, 103C, 202C, 302C, håndstående, etc.
 • 14-15 – klasse B
  Svikt (1m eller 3m): Jenter må gjøre 5+3 =8 stup, gutter må gjøre 5+4=9 stup. Alle kan ha med 100, 200 (valgfri posisjon), fallstup (010), baklengs fallstup (020), 5101A, 5201A. Eks, på andre stup; 101C, 401C, 201C, 301C, 102C, 103C, 202C, 302C, etc.
  Tårn (5m): Jenter må gjøre 4+3 = 7 stup, gutter må gjøre 4+4=8 stup. Alle kan ha med 100, 200 (valgfri posisjon), fallstup (010), baklengs fallstup (020), 5101A, 5201A. Eks, på andre stup; 101C, 401C, 201C, 301C, 102C, 103C, 202C, 303C, håndstående, etc.
 • 16 og oppover – åpen klasse
  Svikt (1m eller 3m): Jenter må gjøre 5 stup, gutter må gjøre 6 stup (seniorprogram). Alle kan ha med 100, 200 (valgfri posisjon), fallstup (010), baklengs fallstup (020), 5101A, 5201A. Eks, på andre stup; 101C, 401C, 201C, 301C, 102C, 103C, 202C, 303C, etc.
  Tårn (5m): Jenter må gjøre 5 stup, gutter må gjøre 6 stup (seniorprogram). Alle kan ha med 100, 200 (valgfri posisjon), fallstup (010), baklengs fallstup (020), 5101A, 5201A. Eks, på andre stup; 101C, 401C, 201C, 301C, 102C, 103C, 202C, 303C, håndstående, etc.

Som sagt over så har alle stup og hopp i stuping et bestemt nummer. Dette nummeret brukes også når en skriver stupskjema til konkurranser. En kort forklaring;

100 = forlengs
200 = baklengs
300 = reversert
400 = innover
5000 = skrustup
600= håndstående

For eks, 101C = det første tallet 1 står for forlengs, tall nr. 3 står for hvor mange halve saltoer og bokstaven står for hvilken posisjon (kroppert) stupet gjøres i.

Eks 2, 5101A = 5 står for skrustup, tall 2 står for forlengs, tall 3 står for volter (og her er det ingen, det er et hopp) og tall 4 står for antall halve skruer.

Forklaring på stupnummer og posisjoner:
Fallstup og sittestup = 010
Baklengs fallstup = 020
Forlengs hopp = 100
Baklengs hopp = 200
Forlengs stup i kroppering = 101C
Forlengs hopp med halvskru = 5101
Baklengs hopp med halvskru = 5201
Salto =102
Innover stup = 401
Baklengs stup i kroppering = 201C
Isander i kroppering = 301C
Halvannen salto forover = 103C
Håndstående volt = 612
Baklengs salto = 202
Mollberger = 302

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *