Fullt Age-group program C, B og A jente/gutt

Alle stupere som klarer fullt C, B og A program på høydene 1m, 3m og tårn, og har et gjennomsnitt på ca. 25 poeng per stup, får utdelt en fin ferdighetspokal for dette.

Deles ut på årsmøtet i april hvert år.

Utdelte Age-group program 2012/2013:

Gruppe C:
Helene C, Stine, Elma, Hanne, Axel, Alexander, Eirik

Gruppe B:
Maren, Andrea, Lina, Ellinor M, jesper

Utdelte Age-group program 2011/2012:

Lina – Klasse C jenter 1m
Klasse B jenter 1m

Andrea – klasse C jenter 1m

Georgina – B jenter 1m

Erlend – klasse B gutter 1m, 3m og tårn (NM jr. 2010)

Filip – klasse B gutter 1m, 3m og tårn