Treningsavgift, årsavgift, søskenrabatt, masters, støttemedlem og lisens

– Trening 2 dager pr. uke: 2000,- per halvår for mandag og torsdag + fre./lør. (i denne prisen er medlemsavgiften på 500,- inkludert)

– Trening 1 dag pr. uke: 1700,- per halvår for mandag el. torsdag + fre./lør. (i denne prisen er medlemsavgiften på 500,- inkludert)

– Søskenmoderasjon: 1500.- i kursavgift/barn (hvis en er 2 eller flere aktive i klubben).
– Masters: 500,- per halvår (medlemsskap inkludert)
– Støttemedlem: 100,- i året. Gjelder foreldre og søsken som ikke deltar aktivt i klubben.
– Klubbmedlemskap: Kr 500 pr. år

Dette betales inn til klubbens konto: 1600 40 97525, husk å merke alle betalinger med stuperens navn og hva du betaler! Betalingsfrist for første halvår er 21. januar.

Lisens skal ikke betales til Bærum Stupklubb men til Norges Svømmeforbund. Alle som har barn som er 10 år eller eldre får en e-post fra ‘minidrett@idrettsforbundet.no’ med informasjon om lisensen og betaling av denne. Dette er en avgift som dekker forsikring for stupere som er aktive og er med i konkurranser. I tillegg får dere bladet «Norsk Svømming» en gang i måneden. Det er litt ulik pris etter hvilken alder stuperen er. Men det er viktig at dere betaler denne lisensen, hvis ikke kan dere ikke delta i konkurranser.

Se linkene under for mer informasjon dersom du ønsker å vite mer.
http://svomming.no/?menuid=75&expand=13,75

http://www.idrett.no/tema/barneidrett/idrettsforsikring/forsikring/Sider/default.aspx