Gode nettressurser for tips om øvelser

Olympiatoppen http://www.olympiatoppen.no/page943.html

Mange gode tips, og har i tillegg videoer som viser ulike basisøvelser.

http://aktivitetsbanken.no/activitybank/default.aspx