Nivåstigen

Velkommen til klubben

Vi driver stupopplæring for alle barn i alle aldre og satser bredt
på alle nivåer (vår eneste utfordring er kapasitet / treningstid).
 
Kjernen i stupekurset er klubbens nivåstige. Den går fra nivå 1
nivå 5 og målet er at alle nybegynnere klarer det meste på nivå 1 i løpet av
kurset eller etter 1 år med trening. Men dette er individuelt og alle gjen
nomfører nivåstigen i sitt tempo. Nivåstigen tar sikte på å progressivt lære
stuperne vanskeligere stup på en sikker og trygg måte.
 
I løpet av kurset lærer også stuperne stupene de trenger for å kunne være med i
rekruttkonkurranse som  Tripp Trapp stevner.
Vi starter med mye hopp og stup fra kanten og bygger inn flere og flere
øvelser. Når barna er trygge og på deres premisser så flytter vi utøverne
oppover i høyden.

nivåstigen bærum stupklubb pdf

nivåstigen bærum stupklubb