Nivåstigen

Velkommen til klubben

jkkkk

 Vi driver stupopplæring
for alle barn i alle aldre og satser bredt
på alle nivåer. Kjernen i stupekurset er
klubbens nivåstige. Den går fra nivå 1
nivå 5 og målet er at alle nybegynnere
klarer det meste på nivå 1 i løpet av
kurset eller etter 1 år med trening.
Men dette er individuelt og alle gjen
nomfører nivåstigen i sitt tempo.
Nivåstigen tar sikte på å
progressivt lære stuper
ne vanskeligere stup på
en sikker og trygg måte.
I løpet av kurset lærer
også stuperne stupene
de trenger for å kunne
være med i stup sin re
kruttkonkurranse, Tripp
Trapp.
Vi starter med mye hopp og stup fra
kanten og bygger inn flere og flere
øvelser. Når barna er trygge og på de
res premisser så flytter vi utøverne
oppover i høyden.

nivåstigen bærum stupklubb pdf

nivåstigen bærum stupklubb